CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

  • Metallocene PE
Công dụng: Màng phủ nông nghiệp, bao bì thực phẩm, túi đựng rác cao cấp,…

Các mã thông dụng: 1018KA, SMART 183, SMART 181, SMART 154, SMART 153, SMART 151, SMART 121, SMART OC,…

Xuất xứ: Singapore, South Korea,…