CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

Vị trí đang tuyển

Vị trí đang tuyển

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 1. Giám đốc/ Trưởng phòng Kinh doanh B2B (sản phẩm hạt nhựa) (Số lượng: 1 người) Mô tả công việc: Nghiên cứu thị trường (tự làm, phối hợp Phòng Marketing): - Xác định các cơ hội thị trường; - Nắm rõ các nhu cầu của người mua hàng;...

Tuyen dung demo

Các vị trí đang tuyển dụng            ...

0989 033 055