CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

  • Sứ mệnh
Luôn mang đến cho KHÁCH HÀNG những GIẢI PHÁP phù hợp và kịp thời; 
 
Luôn hợp tác với NHÀ CUNG CẤPTỔ CHỨC TÀI CHÍNH trên tinh thần đôi bên cùng có lợi;
 
Xây dựng môi trường làm việc trên cơ sở tôn trọng, công bằng và đãi ngộ thoả đáng cho toàn thể nguồn nhân lực của Công ty
0989 033 055